Język:

  • Dostęp i dozór

  • Integracja podsystemów

You are here

Systemy w ochronie bezpieczeństwa

Zyć spokojnie

AYESA oferuje usługi wyspecjalizowane w instalacjach bezpieczeństwa dla ośrodków i infrastruktur, które obejmują projekt, budowę i wsparcie techniczne, a także pomoc logistyczną w monitoringu, eksploatacji i utrzymaniu tych instalacji. 

Łączy i integruje wszystkie systemy technologiczne ochrony i zarządzania informacją o bezpieczeństwie fizycznym (PSIM). Integruje podsystemy za pomocą podstawowych rozwiązań opartych na platformie integracyjnej, które ułatwiają zadania nadzoru i automatyzacji procesów: Platforma integracji, System CCTV, System kontroli dostępu, System obwodów bezpieczeństwa, System wykrywania zakazanych obiektów i substancji, System komunikacji, Komórkowy system ograniczający, System bezpiecznej radiokomunikacji, System informatyczny i wydruku, System wideokonferencji, system wsparcia operacji, System sieci i centrum koordynacji operacyjnej.

Znaczące projekty