Język:

Dostęp i dozór

Osłona drzwi

AYESA jest ekspertem w systemach kontroli dostępu i dozoru więzień, baz wojskowych y centrów bez nadzoru.

Dzięki systemowi CCTV oferuje wizualizację na żywo i opóźnioną, minimalizując personel nadzorczy. System kontroli dostępu zarządza nim za pośrednictwem otwierania drzwi cel oraz zamków bezpieczeństwa i wykrywa nieregularności, jest on zintegrowany z systemem biometrii menedżera pozwoleń dostępu. 

System bezpieczeństwa obwodowego, lub system wykrywania intruzji alarmują o próbach dostępu do niedozwolonych stref, za pośrednictwem CCTV z czujnikami wykrywania (siatka z włókna, wkopany kabel, bariera mikrofal oraz/lub czujniki obecności z podczerwienią). 

A w końcu, system wykrywania zabronionych obiektów i substancji dokonuje inspekcji osób i paczek, kontrolując je przy wejściu i wyjściu.

Projets en relation