Język:

You are here

Worldwide

Obecność
Obecność

Obecność firmy AYESA na arenie międzynarodowej pokazuje mapa obrazująca działalność spółki. Mamy przedstawicielstwa działające stabilnie w dwunastu krajach, ale jesteśmy obecni w 34 państwach rozrzuconych na czterech kontynentach dzięki realizacji dużych i ważnych projektów. Cały czas trwa nasza ekspansja międzynarodowa, a jej celem jest zarówno poszerzanie rynków, jak i rozwój zasobów technologicznych.