Język:

You are here

Construction management

Analiza projektu, nadzór budowlany i rozruch

W ramach zarządzania budową (Construction Management) AYESA zajmuje się zawieraniem umów z podwykonawcami i nadzoruje wykonanie robót, a także zapewnia koordynację działań potencjalnych wykonawców, dbając o realizację celów ustalonych wstępnie z klientem w zakresie jakości, kosztów i terminu.

W ramach tej usługi AYESA włącza się na etapie budowy, a czasami zajmuje się także zamówieniami (przetargi). Usługę tę świadczymy, gdy klient ma już opracowany projekt, jego przedsięwzięcie jest w toku realizacji lub kiedy zależy mu na mniej lub bardziej kompleksowej pakietyzacji informatycznej projektu budowlanego.