Język:

You are here

Ayesa w cyfrach

Wyniki firmy

Z finansowego punktu widzenia, Ayesa posiada silną pozycję co pozwala nam na samofinansowanie procesu ciągłego rozwoju, który stanowi filozofię naszej firmy. 

Bilans20172016
   
Środki trwałe38,1032,57
Aktywa bieżące122,05127,44
Środki pieniężne19,2523,58
Aktywa razem179,40183,59
Majatek65,3963,67
Pasywa długoterminowe21,1925,69
Pasywa krótkoterminowe92,8294,23
Pasywa razem179,40183,59
Portfel na dzień 31 grudnia421,00463,37
Liczba pracowników na dzień 31 grudnia40653657
   
Zysk przed opodatkowaniu5,863,80
Przychody razem270,00240,47

w mln euro.