Język:

You are here

Worldwide

Worldwide
Maroko

Grupa AYESA jest liczącą się firmą z sektora inżynierii przy realizacji projektów zlecanych przez marokańską administrację. Zespół w Maroku utrzymuje bliskie kontakty z lokalnymi klientami, którymi są m. in.: ONCF (Państwowy Urząd Kolei), ONEP (Narodowe Biuro Wody Pitnej) czy Ministerstwo Infrastruktury i Transportu i ministerstwo odpowiedzialne za gospodarkę wodną i środowiskową.

Poprzez działania w zakresie inżynierii, architektury i doradztwa, a w szczególności w sektorach związanych z wodą, środowiskiem, transportem, energią, zagospodarowaniem przestrzennym i zasobami naturalnymi, uczestniczy w rozwoju marokańskiego społeczeństwa. 

 

Najważniejsze projekty