Język:

You are here

Worldwide

UK
Wielka Brytania

W 2013 z zamiarem rozwoju i ekspansji firmy na kraje i rynki anglosaskie Ayesa wkroczyła na teren Wielkiej Brytanii. To był strategiczny krok w celu osiągnięcia podobnej pozycji i stabilności, jaką Ayesa zdobyła wcześniej w Ameryce Łacińskiej.

Londyńskie biuro zarządza lokalnym biznesem i koordynuje rozwój w Stanach Zjednoczonych, Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. W biurze obsługiwane są duże międzynarodowe projekty we wszystkich sektorach, w jakich Ayesa jest obecna, a także porozumienia z partnerami strategicznymi.